Neste søknadsfrist: #15.oktober#

Om Lyse Spirer

Lyse har en over 100 år gammel historie som samfunnsbygger. Også i årene framover vil miljø- og samfunnsansvar prege aktivitetene våre. Ett eksempel på dette er Lyse Spirer – opprettet for å stimulere det mangfoldet av organiserte barne- og ungdomsaktiviteter som vi har her i Sør-Rogaland.

Hvert år vil en sum penger bli satt av til utdeling blant søkerne. Pengene skal gå til konkrete prosjekter i regi av laget/foreningen som søker. Summen er satt til 1 million kroner fordelt på fire søknadsperioder pr år. Summene det kan søkes om varierer, makssum er 7.000 kroner (se søknadsskjemaet).

 

BETINGELSER

Hvem kan søke om sponsormidler?
Lyse Spirer er åpen for barne- og ungdomsforeninger opp til 18 år. Laget, klubben eller foreningen må holde til i Sør-Rogaland og være tilknyttet en offisiell medlemsorganisasjon.

Slik foregår søknadsprosessen
Den som skal søke om midler fra Lyse Spirer, må fylle ut og sende inn søknadsskjemaet her på nettsiden vår. Søknadene behandles innen den 15. i påfølgende måned etter endt søknadsfrist - dvs at dersom man ikke har hørt noe innen da, har man ikke fått tilslag på søknaden. Vinnere blir kontaktet via epost. Merk at Lyse Spirer ikke tildeler midler til reise/tur, enkeltpersoner/privatpersoner eller tiltak i regi av politiske eller religiøse organisasjoner.

Ved opplasting av bilde
Dersom det lastes opp bilde sammen med søknaden (valgfritt), vil dette kunne bli brukt i forbindelse med kommunikasjon av Lyse Spirer.

MERK:
Søknader som sendes via andre kanaler enn nettskjemaet blir sendt i retur med henvisning om å benytte nettskjema på denne siden.