Lyse

Betingelser

Hvem kan søke om sponsormidler?
Lyse Spirer er åpen for barne- og ungdomsforeninger opp til 18 år. Laget, klubben eller foreningen må holde til i Sør-Rogaland og være tilknyttet en offisiell medlemsorganisasjon.

Slik foregår søknadsprosessen
Den som skal søke om midler fra Lyse Spirer, må fylle ut og sende inn søknadsskjemaet her på nettsiden vår. Søknadene behandles innen den 15. i påfølgende måned etter endt søknadsfrist. Vinnere blir kontaktet personlig, mens har man ikke hørt noen innen den 15. i påfølgende måned, regnes dette som avslag. Merk at Lyse Spirer ikke tildeler midler til reise/tur, enkeltpersoner eller tiltak i regi av politiske eller religiøse organisasjoner.

Ved opplasting av bilde
Dersom det lastes opp bilde sammen med søknaden (valgfritt), vil dette kunne bli brukt i forbindelse med kommunikasjon av Lyse Spirer.

MERK:
Søknader som sendes via andre kanaler enn nettskjemaet blir sendt i retur med henvisning om å benytte nettskjema på denne siden.