Lyse støtter

lagspill, energi og entusiasme

for barn og ungdom

Lyse støtter

lagspill, energi

og entusiasme

for barn og ungdom

Lyse Spirer

Søk støttemidler til ditt lag. Neste søknadsfrist er 15.oktober 2020

Årets søknadsfrister

Her er årets frister for å søke om Spirer-midler til ditt lag eller din forening: 31.mars, 15.juni, 15.oktober og 31.desember.

1 million
i Spirer-midler

I 2020 skal hele 1 million fordeles på lag og foreninger i våre 14 eierkommuner i Sør-Rogaland.

Lyse Spirer

Det spirer og gror godt her i regionen vår! Barn og ungdom har den herlige entusiasmen som gir både trivsel og gode prestasjoner. Nettopp denne viljen til å få ting til å skje ønsker Lyse å støtte. Årlig vil Lyse derfor dele ut midler til lag, foreninger og prosjekter som bidrar til en meningsfylt oppvekst for barn og ungdom.