Alltid på.
For barn og unge.

Lyse spirer

Det spirer og gror godt her i regionen vår! Barn og ungdom har den herlige entusiasmen som gir både trivsel og gode prestasjoner. Nettopp denne viljen til å få ting til å skje ønsker Lyse å støtte. Årlig vil Lyse derfor dele ut midler til lag, foreninger og prosjekter som bidrar til en meningsfylt oppvekst for barn og ungdom.

Søk støttemidler til ditt lag.
Neste søknadsfrist er 1.oktober 2021

Årets søknadsfrister

Her er årets frister for å søke om Spirer-midler til ditt lag eller din forening: 24.mars, 20.juni, 1.oktober og 31.desember.

1 million i Spirer-midler

Hvert år skal 1 million fordeles på lag og foreninger i våre 14 eierkommuner i Sør-Rogaland.